Πολιτική Απορρήτου

H Terminal X δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο support@terminalxonline.gr εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και θα σας εξυπηρετήσουμε ευχαρίστως.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή/και τις υπηρεσίες μας, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πίνακας περιεχομένων

  1. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική
  2. Αρχές προστασίας δεδομένων που ακολουθούμε
  3. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
  4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς
  5. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
  6. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα
  7. Πώς διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
  8. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies
  9. Πληροφορίες επικοινωνίας

 

Ορισμοί

Προσωπικά δεδομένα - κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Επεξεργασία - κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υποκείμενο των δεδομένων - το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε Επεξεργασία.

Παιδί - φυσικό πρόσωπο κάτω των 16 ετών.

Εμείς/εμάς/μας (με κεφαλαία ή χωρίς κεφαλαία) – Terminal X

 

Αρχές προστασίας δεδομένων

Υποσχόμαστε να ακολουθήσουμε τις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων: Η επεξεργασία είναι νόμιμη, δίκαιη, διαφανής. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας μας έχουν νόμιμους λόγους. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα δικαιώματά σας πριν από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία κατόπιν αιτήματος. Η Επεξεργασία περιορίζεται στον σκοπό. Οι δραστηριότητες Επεξεργασίας μας ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα Προσωπικά Δεδομένα. Η Επεξεργασία γίνεται με ελάχιστα δεδομένα. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο την ελάχιστη ποσότητα Προσωπικών Δεδομένων που απαιτείται για κάθε σκοπό. Η επεξεργασία περιορίζεται με μια χρονική περίοδο. Δεν αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης - δηλαδή έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία- ποια δεδομένα συλλέγονται, από πού λαμβάνονται και γιατί και από ποιον υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Δικαίωμα πρόσβασης - που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται από/προς εσάς. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας που συλλέγονται.

Δικαίωμα διόρθωσης - που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής - που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων από τα αρχεία μας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - δηλαδή, όταν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία - που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, για παράδειγμα στην περίπτωση του άμεσου μάρκετινγκ.

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη Επεξεργασία - δηλαδή έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη Επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη Επεξεργασία. Αυτό το δικαίωμα μπορείτε να το ασκήσετε όποτε υπάρχει αποτέλεσμα της κατάρτισης προφίλ που παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μηχανογραφικά αναγνώσιμο μορφότυπο ή, εάν είναι εφικτό, ως άμεση μεταφορά από έναν Εκτελούντα την Επεξεργασία σε άλλον.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας - σε περίπτωση που απορρίψουμε το αίτημά σας βάσει των δικαιωμάτων πρόσβασης, θα σας παρέχουμε τον λόγο για τον οποίο. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώθηκε το αίτημά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικαίωμα για τη βοήθεια εποπτικής αρχής - αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα για τη βοήθεια εποπτικής αρχής και το δικαίωμα για άλλα ένδικα μέσα, όπως η διεκδίκηση αποζημίωσης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης - έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε:

- Πληροφορίες που μας έχετε παράσχει: Αυτές μπορεί να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα, η διεύθυνση χρέωσης, η διεύθυνση κατοικίας κ.λπ. - κυρίως πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή ενός προϊόντος/υπηρεσίας ή για τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως πελάτη μαζί μας. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να μπορείτε να σχολιάσετε ή να εκτελέσετε άλλες δραστηριότητες στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 - Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα για εσάς: Περιλαμβάνονται πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα από τα cookies και άλλα εργαλεία συνόδου. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες του καλαθιού αγορών σας, η διεύθυνση IP σας, το ιστορικό αγορών σας (εάν υπάρχει) κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως πελάτης. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή βλέπετε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας, οι δραστηριότητές σας ενδέχεται να καταγράφονται.

- Πληροφορίες από τους συνεργάτες μας: Συλλέγουμε πληροφορίες από τους έμπιστους συνεργάτες μας με επιβεβαίωση ότι έχουν νόμιμους λόγους να μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές μαζί μας. Πρόκειται είτε για πληροφορίες που τους έχετε παράσχει απευθείας είτε για πληροφορίες που έχουν συλλέξει για εσάς για άλλους νομικούς λόγους. Δείτε τον κατάλογο των συνεργατών μας εδώ.

 

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εγγραφή του λογαριασμού σας, την παροχή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, την παροχή διαφημιστικών ειδών κατόπιν αιτήματός σας και την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μαζί σας και την ενημέρωσή σας για αλλαγές σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες, τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη σας, την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο ή τη σύμβαση,

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για νόμιμους λόγους ή/και με τη συγκατάθεσή σας.

Για λόγους σύναψης σύμβασης ή εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: για να σας ταυτοποιήσουμε- για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία ή να σας στείλουμε/προσφέρουμε ένα προϊόν- για να επικοινωνήσουμε είτε για πωλήσεις είτε για τιμολόγηση.

Για λόγους έννομου συμφέροντος, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: για να σας στέλνουμε εξατομικευμένες προσφορές (από εμάς ή/και από προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας) για να διαχειριζόμαστε και να αναλύουμε την πελατειακή μας βάση (αγοραστική συμπεριφορά και ιστορικό) προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων/παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών για να διεξάγουμε ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών.

Εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει διαφορετικά, θεωρούμε ότι το να σας προσφέρουμε προϊόντα/υπηρεσίες που είναι παρόμοια ή ίδια με το ιστορικό αγορών/τη συμπεριφορά σας στην περιήγηση αποτελεί έννομο συμφέρον μας.

Με τη συγκατάθεσή σας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: για να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία και προσφορές εκστρατειών (από εμάς ή/και από προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας)- για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας,

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε την υποχρέωση που απορρέει από το νόμο ή/και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τις επιλογές που προβλέπονται από το νόμο. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα. Θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής μόνο όταν αυτά είναι ανώνυμα. Αποθηκεύουμε τα στοιχεία χρέωσης και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με εσάς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για λογιστικούς σκοπούς ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για πρόσθετους σκοπούς που δεν αναφέρονται εδώ, αλλά είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Για να το κάνουμε αυτό, θα διασφαλίσουμε ότι: η σύνδεση μεταξύ των σκοπών, του πλαισίου και της φύσης των Προσωπικών Δεδομένων είναι κατάλληλη για περαιτέρω Επεξεργασία- η περαιτέρω Επεξεργασία δεν θα βλάψει τα συμφέροντά σας και θα υπάρχει κατάλληλη διασφάλιση για την Επεξεργασία.

Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε περαιτέρω Επεξεργασία και σκοπούς.

 

Ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με αγνώστους. Τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν παρέχονται σε ορισμένες περιπτώσεις σε έμπιστους συνεργάτες μας, προκειμένου είτε να καταστεί δυνατή η παροχή της υπηρεσίας σε εσάς είτε να βελτιωθεί η εμπειρία σας ως πελάτη. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με: Τους συνεργάτες μας στην επεξεργασία, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους- συνδεδεμένους τρίτους.

Συνεργαζόμαστε μόνο με συνεργάτες επεξεργασίας που είναι σε θέση να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους ή δημόσιους λειτουργούς όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους εάν έχετε συναινέσει σε αυτό ή εάν υπάρχουν άλλοι νομικοί λόγοι για αυτό.

 

Πώς διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ασφαλή.  Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων (όπως το HTTPS). Χρησιμοποιούμε ανωνυμοποίηση και ψευδωνυμοποίηση, όπου είναι κατάλληλο. Παρακολουθούμε τα συστήματά μας για πιθανές ευπάθειες και επιθέσεις.

 

Παρόλο που προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Ωστόσο, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις κατάλληλες αρχές για παραβιάσεις δεδομένων. Θα σας ειδοποιήσουμε επίσης εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά σας. Θα κάνουμε ό,τι είναι εύλογα δυνατό για να αποτρέψουμε παραβιάσεις της ασφάλειας και να συνδράμουμε τις αρχές σε περίπτωση που προκύψουν παραβιάσεις.

 

Εάν έχετε λογαριασμό σε εμάς, σημειώστε ότι πρέπει να κρατάτε μυστικό το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία θα διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική (εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία). Ειδικότερα, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται ανάλογα με τον σκοπό ως εξής:

Όσον αφορά τα δεδομένα λογαριασμού χρήστη: για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης.

Όσον αφορά τα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών: Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που έχει οριστεί συμβατικά για τυχόν επιστροφές ή που έχει οριστεί από το νόμο για τη δυνατότητα αστικών αξιώσεων ή τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία (π.χ. για σκοπούς εγγύησης, κατά περίπτωση).

Όσον αφορά τα δεδομένα εξυπηρέτησης πελατών: Για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του αιτήματος ή την απάντηση στο ερώτημά σας, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις διατήρησης δεδομένων που αναφέρονται εδώ. Εάν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες ή διαγωνισμούς, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο έξι μηνών μετά το τέλος της προωθητικής ενέργειας/του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται ρητά μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδος στους ειδικούς όρους της εν λόγω προωθητικής ενέργειας/του διαγωνισμού.

Όσον αφορά τα δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ): Μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης που ορίζεται ανωτέρω, καθώς και της περιόδου κατά την οποία θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, για παράδειγμα με άθροιση με άλλα δεδομένα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό σχεδιασμό.

 

Παιδιά

Δεν σκοπεύουμε να συλλέγουμε ή να συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από παιδιά. Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά.