Όροι & Προϋποθέσεις

H TERMINAL X (η "Εταιρεία") είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό την έκθεση και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής εταιρείας TERMINAL X ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (GEMI: 164453601000), με έδρα στην Λεωφόρο Αν. Συγγρού αρ. 224, 17672 Καλλιθέα Αττικής. Προτού εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι ισχύουν ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της TERMINAL X, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.terminalxonline.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ανωτέρω ιστοσελίδα www.terminalxonline.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συμφωνία σας με αυτούς.

Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές της συνήθειες. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των όρων δεν αφορά παραγγελίες που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα www.terminalxonline.gr, τόσο ως προς την ύπαρξη των βασικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται για κάθε διαθέσιμο προϊόν, όσο και ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία διέφυγαν της προσοχής ή προέκυψαν ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών στη λειτουργία της ιστοσελίδας για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας.

Περιορισμός της ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών για τη μη διαθεσιμότητά τους. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για απάτη και βαριά αμέλεια και για πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και κατά τη διάρκεια αυτής και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση της ιστοσελίδας. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ειδικότερα για μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την TERMINAL X, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, λήψη, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, επικοινωνία, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των προαναφερθέντων πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτους συμβεβλημένους με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και του www.terminalxonline.gr, ή/και των ανωτέρω τρίτων και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και θεμιτού ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και η έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.terminalxonline.gr δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σε καμία περίπτωση ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις του χρήστη

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν ή το ηλεκτρονικό κατάστημα για να αποστείλουν, να δημοσιεύσουν, να στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να διαδώσουν Περιεχόμενα που είναι παράνομα, επιβλαβή, απειλητικά, προσβλητικά, ενοχλητικά, δυσφημιστικά, συκοφαντικά, χυδαία, άσεμνα, δυσφημιστικά, παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλου, δείχνουν εμπάθεια ή εκφράζουν φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή που μπορούν να βλάψουν τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Τέτοια περιεχόμενα δεν επιτρέπεται να διαδίδονται βάσει του νόμου ή των συμβατικών ή διοικητικών σχέσεων (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτώνται ή αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή υπόκεινται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). Δεν επιτρέπεται η διάδοση περιεχομένου που παραβιάζει δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ιών λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα, αρχείου ή προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για να διακόψει, να βλάψει, να καταστρέψει ή να εμποδίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού, εκούσια ή ακούσια κατά παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και διατάξεων, περιεχομένου που μπορεί να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιουδήποτε περιεχομένου που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Απόρρητο συναλλαγών

Εξυπακούεται ότι πρέπει να διατηρείται το απόρρητο των συναλλαγών. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο ισχύουν οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις συνήθεις συναλλαγές. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να χρησιμοποιούνται στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει δεδομένα πελατών ή συναλλαγών, εκτός εάν έχετε παράσχει γραπτή εξουσιοδότηση ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, θα πρέπει να διασφαλίζει τη διασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε δεδομένα που τηρούνται για εσάς, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που είστε σε θέση να διαπιστώσετε την ύπαρξη σφάλματος. Για την ασφάλειά σας, θα πρέπει επίσης να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και ιδιωτικές και να μην προβαίνετε στην αποκάλυψή τους σε τρίτους.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας (SSL. 2048-bit RSA). Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα και τις συναλλαγές είναι ασφαλείς και ιδιωτικές. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται ως εξής: Το αναγνωριστικό χρήστη είναι απαραίτητο για την ταυτοποίησή σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιούνται για να σας δοθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη ασφάλεια. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το e-mail σας όποτε το επιθυμείτε. Το μόνο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας είστε εσείς μέσω αυτών των κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου και της ιδιωτικής ζωής έναντι τρίτων. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως, διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας και να αποφεύγετε τη χρήση ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επιπλέον, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς, αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία ενός κωδικού πρόσβασης. Η πληρωμή με χρήση κάρτας Visa, Master Card, Diners, Discover, JCB, AMEX, Apple Pay, Braintree (https://www.braintreepayments.com/gr) και PayPal είναι απολύτως ασφαλής  για τους πελάτες μας. Η Εταιρεία δεν θα λάβει ποτέ γνώση των στοιχείων της κάρτας ή του λογαριασμού σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), κάθε ειδική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ελληνικό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔΠΧ). Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα www.terminalxonline.gr για να παραγγείλετε προϊόντα και για να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας προϊόντα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μοιραστείτε τα στοιχεία σας (όνομα, επάγγελμα, e-mail κ.λπ.). Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα δηλώνονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες www.terminalxonline.gr προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.terminalxonline.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε μια υπηρεσία του www.terminalxonline.gr. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται μετά τη λήξη της εμπορικής σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.terminalxonline.gr θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της εμπορικής σχέσης. Τα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών. Ζητούμενες πληροφορίες: Προσωπικά στοιχεία: Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.terminalxonline.gr χωρίς να παράσχει προσωπικά στοιχεία. Θα χρειαστούμε προσωπικά στοιχεία μόνο εάν γίνετε μέλος και δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Σε αυτό το στάδιο θα σας ζητηθεί μόνο το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, όπου θα λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, εφόσον συμφωνείτε. Εάν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων, θα πρέπει επίσης να καταχωρίσετε στοιχεία σχετικά με τη συναλλαγή σας μαζί μας. Τα δεδομένα που απαιτούνται για κάθε συναλλαγή περιλαμβάνουν το επώνυμό σας, τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, τη διεύθυνσή σας (οδός, πόλη και ταχυδρομικός κώδικας), τη διεύθυνση αποστολής και τον τύπο του εγγράφου πληρωμής (απόδειξη). Τα προαιρετικά δεδομένα περιλαμβάνουν τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας) και το επάγγελμά σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η Terminal X θα μπορεί να αποστέλλει περιοδικά με τη δική σας άδεια, κατά περίπτωση, προωθητικό υλικό μέσω ενημερωτικών δελτίων, ή ειδοποιήσεις που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε υλικό σχετικό προς τις προτιμήσεις σας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να συνδυάζουμε τα προσωπικά δεδομένα και λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε για να μας διευκολύνει να σας στείλουμε το συγκεκριμένο υλικό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό, παρακαλούμε όπως επιλέξετε την ένδειξη UNSUBSCRIBE στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα ή αιτήματα που μας υποβάλλετε.

Η Terminal X ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα όπως κρίνουμε απαραίτητο ή σκόπιμο για λόγους προστασίας, εφαρμογής ή υπεράσπισης των έννομων δικαιωμάτων, του απορρήτου, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας της Terminal X ή των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων και των εργολάβων της (συμπεριλαμβανομένης της ισχύος των συμφωνιών μας και των όρων χρήσης της πλατφόρμας μας), προστασίας της ασφάλειας και του απορρήτου των χρηστών των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή του κοινού, προστασίας από φαινόμενα απάτης και άλλες παράνομες δραστηριότητες ή για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και εφαρμογής του νόμου ή των νομικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που ισχύουν εκτός της χώρας διαμονής σας, συμβατικών υποχρεώσεων και των πολιτικών μας, ή συμμόρφωσης σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και κυβερνητικών αρχών που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξατομικευμένα μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο - newsletter)

Σας αποστέλλουμε μηνύματα μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιέφεραν («εξατομικευμένα») στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε (νομική βάση = συγκατάθεση εκ μέρους σας). Για να σας αποστέλλουμε «εξατομικευμένα» μηνύματα, παρατηρούμε τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο (και μερικές φορές, κατά περίπτωση, εκτός σύνδεσης) και αναλύουμε τη συμπεριφορά σας χρησιμοποιώντας αναλυτικά στοιχεία για να εκτιμήσουμε καλύτερα τις σειρές προϊόντων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και από τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε. Αυτό απαιτεί από εμάς να συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς. Χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία ανάλυσης για να κατανοήσουμε τι σημαίνει η συμπεριφορά σας όσον αφορά το τι σας αρέσει και τι όχι στις διάφορες σειρές προϊόντων μας και για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο (τα ποσοστά επιτυχίας) των μηνυμάτων που σας παρέχονται.

Ειδοποιήσεις Push (επικοινωνία εντός της εφαρμογής)

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας, χρησιμοποιούμε ειδοποιήσεις push, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Σε αυτές τις ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται πληροφορίες που σχετίζονται με σκοπούς που βασίζονται στην εκτέλεση της σύμβασης (όπως η αγορά σας). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push ανά πάσα στιγμή μέσω των «Ρυθμίσεων» των κινητών συσκευών σας.

Cookies

Ο ιστότοπός μας (www.terminalxonline.gr) χρησιμοποιεί cookies για μια άνετη αγοραστική εμπειρία. Τα cookies ή τα αλφαριθμητικά αναγνωριστικά (session cookies) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να ανιχνεύσουν ότι εισέρχεστε στον ιστότοπο, ώστε να μην ζητείται ο κωδικός πρόσβασής σας σε σελίδες που περιλαμβάνουν ανταλλαγή δεδομένων. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web έχει ρυθμιστεί να απορρίπτει τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αγοράς στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Νέος λογαριασμός

Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας (www.terminalxonline.gr) θα σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία για τη διευκόλυνσή σας κατά τις αγορές σας μαζί μας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων μας κατά την εγγραφή σημαίνει ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας μας ανά πάσα στιγμή. Ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν θα χρησιμοποιηθεί από τρίτους. Θα διατηρηθεί στη βάση δεδομένων μας και θα ενημερώνεστε μόνο για νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές και συμβουλές στυλ.

Αγορά προϊόντων

Προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαδικασία αναζήτησης και παραγγελίας, έχουμε τμηματοποιήσει τα προϊόντα μας σε κατηγορίες προϊόντων. Κάθε κατηγορία διαθέτει περαιτέρω φίλτρα που σας βοηθούν να περιορίσετε την αναζήτησή σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εύκολα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παρέχει υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις σφαλμάτων για τις τιμές και τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αναστολή της λειτουργίας της ιστοσελίδας ή "ανθρώπινα" λάθη κατά την ενημέρωση/εισαγωγή των τιμών των προϊόντων. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας, σας προτρέπουμε, εάν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν διατίθεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο support@terminalxonline.gr πριν προχωρήσετε σε παραγγελία. Σε παραγγελίες κάτω των 39€ θα προστίθεται χρέωση αποστολής αξίας 2,99€, η οποία και θα επιβαρύνει τον παραλήπτη. Παραγγελίες άνω των 39€ θα στέλνονται χωρίς χρέωση αποστολής. Μόλις καταχωρηθεί η παραγγελία σας, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Γενικά, και σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες σχετικά με την παραγγελία σας, θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στους τηλεφωνικούς αριθμούς που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας ή όταν καταχωρήσατε την παραγγελία σας στον ιστότοπό μας. Σας ζητείται να βεβαιωθείτε ότι αυτά τα e-mails θα φτάσουν σε εμάς και να τα διατηρήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα, είστε υποχρεωμένοι να μας ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας. 
Η συνδυαστική, αυτόματη ή χειροκίνητη χρήση πάνω από ενός (1) εκπτωτικού κωδικού ή κουπονιού στην ίδια παραγγελία δεν είναι εφικτή.

Τρόποι Αποστολής

Η Εταιρεία αποστέλλει τα προϊόντα της την ίδια ημέρα για παραγγελίες που καταχωρούνται μέχρι και τις 5 μετά μεσημβρίας από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην εορτών και αργιών. Παραγγελίες που καταχωρούνται μετά τις 5 μετά μεσημβρίας θα αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η αυθημερόν αποστολή δεν εγγυάται την αυθημερόν παράδοση για περιοχές εκτός Αττικής. Παραγγελίες για περιοχές εκτός Αττικής θα παραδίδονται από 1 έως και 7 εργάσιμες ημέρες μετά την καταχώρηση της παραγγελίας.

Πολιτική επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε τα χρήματά σας πίσω ή αλλαγή σε νούμερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παράδοση του προϊόντος. Αντικαταστάσεις και αλλαγές προϊόντων με άλλα προϊόντα προς το παρόν αποκλείονται. Αναμένεται να γίνουν εφικτές στο άμεσο μέλλον. Επιστροφές προϊόντων για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί αίτημα επιστροφής δεν θα γίνονται δεκτές.

Εάν έχετε πληρώσει με κάρτα ή Apple Pay, θα λάβετε την επιστροφή χρημάτων στην αντίστοιχη κάρτα ή λογαριασμό Apple Pay, ενώ σε περίπτωση αντικαταβολής, θα λάβετε την επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό που θα σας ζητηθεί μετά την αίτηση επιστροφής. Σημειώστε ότι, στην περίπτωση της αντικαταβολής, εάν ο λογαριασμός σας δεν ανήκει στην τράπεζα Πειραιώς, επιβαρύνεστε την προμήθεια μεταφοράς που χρεώνει η τράπεζά σας.

Η Εταιρεία ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση ελαττώματος μόνο εάν αυτό προέκυψε με δική της ευθύνη, οπότε δεν ευθύνεται για αμέλεια. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, το ελαττωματικό προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την αρχική απόδειξη πώλησης και τα καρτελάκια, προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης. Εάν ο πελάτης κριθεί υπαίτιος για τυχόν ελάττωμα του προϊόντος κατά την επιστροφή του, ο ίδιος δεν θα αποζημιώνεται με το ποσό του προϊόντος αλλά θα του αποστέλλεται εκ νέου το ελαττωματικό προϊόν, αν και εφ' όσον το επιθυμεί. 

Για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε ο πελάτης, πλήρη και χωρίς φθορές, με τα συνοδευτικά καρτελάκια και η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που συνήθως συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Πώλησης κ.λπ.). Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή συνιστάται η επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο support@terminalxonline.gr .

Ακύρωση παραγγελίας

Μια παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής τοποθέτησης παραγγελίας, μπορείτε να αφαιρέσετε ποσότητες προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας το κουμπί διαγραφής. Εάν η ηλεκτρονική παραγγελία έχει ολοκληρωθεί, αλλά το προϊόν δεν έχει ακόμη τιμολογηθεί/αποσταλεί, μπορείτε να στείλετε email στο support@terminalxonline.gr και θα αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί, αλλά δεν την έχετε λάβει ακόμη και επιθυμείτε την ακύρωσή της, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο support@terminalxonline.gr και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Αν μόλις παραλάβετε μέρος της παραγγελίας και δεν επιθυμείτε την αποστολή της υπόλοιπης παραγγελίας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email support@terminalxonline.gr και εξηγήστε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την ακύρωση της υπόλοιπης παραγγελίας.

Τρόποι πληρωμής

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεργάζεται με την Braintree (https://www.braintreepayments.com/gr) για τις υπηρεσίες πληρωμής με χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας μέσω αυτού του ιστοτόπου.

Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με PayPal, καθώς και με αντικαταβολή, με την καταβολή μετρητών ή μέσω POS. 

Κόστος παραγγελίας/παράδοσης/αποστολής προϊόντων

Νόμισμα συναλλαγής

Οι μετατροπές νομισμάτων λειτουργούν ως οδηγός. Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ευρώ (€).

Eφαρμοστέο δίκαιο / Διαιτησία / Διαφωνίες

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή τις υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, η χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών από εσάς και οποιαδήποτε διαφωνία οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ εσάς και της Εταιρείας θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Εάν προκύψει μια διαφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ένα ουδέτερο και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την γρήγορη επίλυση της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε πρώτα με την υποστήριξη πελατών της Εταιρείας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@terminalxonline.gr, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο μας, για να περιγράψετε το πρόβλημα και να αναζητήσετε λύση. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, τότε εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που σχετίζεται με τη χρήση του ιστοτόπου μας ή των υπηρεσιών από εσάς θα επιλυθεί μέσω διαιτησίας και όχι μέσω δικαστηρίου. Επιπλέον, εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για να διατάξει παραβίαση ή άλλη κατάχρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η γλώσσα της διαδικασίας Διαιτησίας θα είναι η ελληνική και ο τόπος διεξαγωγής της θα είναι στην Αθήνα, σε κέντρο διαμεσολάβησης που θα οριστεί από τα μέρη.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330/2015, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο πελάτης έχει πρόβλημα με μια αγορά που πραγματοποιήθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και διαμένει στην ΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο (Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών) για εξωδικαστική επίλυση.