Τα Αγαπημένα μου

@{wishListCount}@ Προϊόντα
@{CountWarning}@
@{product.vendor}@ @{product.title}@
@{product.price}@